Zbrali smo 11.800 € !

Z vašo pomočjo smo zbrali 11.800 € ! Znesek smo podarili Ustanovi za novo Pediatrično kliniko.

Čeprav znesek ne zadostuje za nakup celotnega endoskopa, smo vseeno zbrali velik del zanj in smo vam zato zelo hvaležni. Ustanova za novo Pediatrično kliniko se bo potrudila, da bo našla še preostanek sredstev za nakup naprave.

Nejlepša hvala za vaše sodelovanje, pomoč in podporo!

Nakup endoskopa

Ustanova za Pediatrično kliniko je odločila, da bomo z denarjem, ki ga bomo zbrali s startninami in dobrodelnimi prispevki, kupili otroški endoskop, ki ga bo ustanova podarila Kliničnemu oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike v Ljubljani.